Visie

Conflictbestendige organisaties hebben conflictvaardigheden ontwikkeld. De managers en medewerkers hebben dan het vermogen om met verschillende waarheden om te gaan, om de organisatiedoelstellingen te halen en de ontwikkeling van de mensen te vergroten.

De basis voor een conflictbestendige samenwerking is zelfreflectie. Het gedrag van de individuele teamleden heeft invloed op de conflictbestendigheid van het team. Wanneer mensen bereid zijn de fout bij zichzelf te zoeken, ontstaat er respect voor de ander en kunnen ze bouwen aan vertrouwen.

Investeer in dat gedrag van alle teamleden van zowel opdrachtgever als opdrachtnemer, leveranciers en onderaannemers en borg het. Anders wordt elk latent conflict een tijdbom. 

Neem contact met ons op! »

Visie op de conflictbestendige projectorganisatie

Stuur je op een conflictbestendige projectorganisatie, dan boek je winst in tijd en effectiviteit. Je bespaart veel kosten op de gevolgen van al dan niet sluimerende conflicten op het verloop en het ziekteverzuim. Dit kan oplopen tot 30% van de personeelskosten van het project en 15% van het projectbudget. Ten slotte investeer je met conflictbeheersing in de waarde van je organisatie. Een conflictbestendige projectorganisatie staat robuust in een omgeving van continue verandering en de mensen werken er effectief en efficiënt samen. 

Wat is een conflictbestendige projectorganisatie? 

Een conflictbestendige projectorganisatie beheerst conflicten, zodat die zo min mogelijk effect hebben op je tijd, geld en kwaliteit. Je blijft conflicten voor, want je ziet ze aankomen en acteert erop. Je kunt conflicten zelfs gebruiken om je verder te ontwikkelen, zoals je tijdens sporten soms ook conflicten kunt gebruiken om de teamprestatie te verbeteren. Dit geldt ook voor je projectteam, de samenwerking binnen het team en de relatie met je opdrachtgever, want wanneer je goed aansluit bij de belangen van de opdrachtgever, zal hij een afwijking niet meer zien als aanzet voor nieuwe problemen, maar juist als oplossing voor problemen die hij al heeft.

Conflicten in organisaties

De bouw, het onderwijs en de zorg krijgen al jarenlang een opeenstapeling van wijzigingen te verduren. Dit vraagt om voortdurende aandacht van het management. Omdat afwijkingen op afspraken in een organisatie in eerste instantie nog eens extra tijd en geld lijken te kosten, zal je opdrachtgever in een eerste reflex de boot afhouden. In sectoren waar iedereen zich behulpzaam opstelt laat je je gemakkelijk terugsturen om je opdrachtgever niet lastig te vallen.. 

Wanneer je doorhobbelt en de verandering pas ter sprake brengt als de nood echt hoog is, om dan je opdrachtgever te confronteren met een voldongen feit, loop je het risico dat het een conflict.

Maar wanneer je een constructief gesprek aangaat, kun je inschatten hoe die afwijking past in het belang van je opdrachtgever. Dan kun je in een vroeg stadium samen besluiten hoe je daarmee omgaat.

Eigenlijk zijn conflicten overal hetzelfde, maar ze komen vooral veel voor in sectoren waar mensen behulpzaam en dienstbaar zijn. In de zorg en het onderwijs komen projectorganisaties weinig voor, maar onderhuidse conflicten wel, ook in de verhouding werkgever - werknemer.

Conflicten in je projectorganisatie in de bouw

Een groot infrastructureel systeem zou gerenoveerd worden en voor een gedeelte uitgebreid. Het projectteam, had wekenlang keihard gewerkt aan het draaiboek. Dat is vervolgens voorgelegd aan de toezichthouder en die veegde het hele plan van tafel op basis van gebrekkige logistiek en veiligheid. Achteraf had hij een punt. 

Het probleem was dat het projectteam niet bekend was met wat op dat moment de belangen van de opdrachtgever waren.

Lees meer»

Conflicten in het onderwijs

Een docent facilitair management heeft veel ervaring in praktijkonderwijs. Zij haalt goede resultaten, is gemotiveerd en heeft plezier in haar werk met de studenten en praktijkbedrijven. Door herinrichting van de organisatie wordt ze echter geconfronteerd met een herschikking van taken: ze wordt geplaatst in de theoretische leerweg en moet weer voor de klas gaan staan. Dat frustreert haar, maar ze brengt het niet ter sprake. 

Lees meer»

Conflicten in de zorg

Een verpleegkundige in de thuiszorg werkt in deeltijd en is zelfstandig verantwoordelijk voor de planning van twee teams. Het planningsysteem is toegankelijk voor anderen, voor het geval zij niet aanwezig is. Vaak wordt tijdens haar afwezigheid de planning aangepast en omgegooid, zonder overleg met haar of zonder dat zij daarvan zelfs maar op de hoogte wordt gesteld.

Lees meer»