"Een conflict zijn twee waarheden die niet in één verhaal passen"

Niet tijdig handelen

Uit interviews en jarenlange ervaring blijkt dat men conflictsituaties wel herkent, maar zelden tijdig handelt. Niemand maakt het bespreekbaar, laat staan dat men tot een oplossing komt. In tegendeel, men legt de schuld ergens anders. Het conflict blijft smeulen en woedt door tot de bom ontploft. Dan is het vaak niet meer te herstellen.

Zelden over inhoud

Conflicten gaan zelden over inhoud, maar bijna altijd over de relatie en de onderlinge interactie. Bij elke relatie horen botsingen. De interactie tussen de betrokkenen bepaalt de escalatie en dus ook de heftigheid van het conflict. Ook in een zakelijke relatie heeft een conflict invloed op de omgeving: er ontstaan een zwijgende meerderheid, ondersteuners, meedenkers en kampen.

In een conflict kunnen de betrokkenen niet meer positief met elkaar omgaan. Het conflict samen zelfstandig beëindigen lukt niet meer. Vervolgens lukt het ook niet meer om hulp te vragen.

Door deze manier van communiceren overtreden partijen ongeschreven regels, schenden ze wederzijdse belangen, privacy of respect. Het vertrouwen krijgt een haarscheurtje. Hierop volgt een reactie. En in de kwaliteit van deze interactie komt tot uiting hoe conflictvaardig mensen zijn. Of niet.

Wat is ...

Wat is conflictvaardigheid?

Conflictvaardigheid is het vermogen om effectief en relativerend om te gaan met je eigen overtuigingen, emoties en opvattingen voor, tijdens en na een conflict, met oog voor de emoties en belangen van de conflictpartner.

Wat is conflictbestendigheid?

Conflictbestendige organisaties hebben conflictvaardigheden ontwikkeld in de organisatie. De organisatie heeft het vermogen ontwikkeld om met verschillende waarheden om te gaan, teneinde de doelstellingen te halen en de ontwikkeling van de mensen te vergroten.

Wat is Conflictmanagement?

Proactief conflictmanagement gebruikt een conflict om de organisatie te ontwikkelen. Het focust op het leerproces van de medewerkers om vanzelfsprekend verantwoordelijk te nemen voor een oplossing. Medewerkers ontwikkelen eigenaarschap op de eigen competenties conflictvaardigheid en resultaatgerichtheid.

Mitigerend conflictmanagement is gericht op het reduceren van negatieve effecten van aanwezige conflicten door het bespreekbaar maken en aanpakken van het conflict door in gesprek te gaan met de partijen en gezamenlijk te werken aan een gedragen oplossing.

Wat is Conflictcoaching?

Conflictcoaching is het een-op-een coachen van teams en individuen die een conflict hebben of dreigen te krijgen. Het is de procesbegeleiding voor managers om een echt conflict te voorkómen, voordat er mediation nodig is: in fase 1 van een conflict.