Conflicten in het onderwijs

Een docent facilitair management heeft veel ervaring in praktijkonderwijs. Zij haalt goede resultaten, is gemotiveerd en heeft plezier in haar werk met de studenten en praktijkbedrijven. Door herinrichting van de organisatie wordt ze echter geconfronteerd met een herschikking van taken: ze wordt geplaatst in de theoretische leerweg en moet weer voor de klas gaan staan. Dat frustreert haar, maar ze brengt het niet ter sprake. Ze probeert ermee om te gaan door heel aardig te doen, met een positieve instelling en hoge dienstbaarheid. Vanuit haar drijfveer om dienstbaar te zijn, wil ze een bijdrage blijven leveren aan de organisatie, maar ze houdt het niet langer dan twee maanden vol. Het resultaat is een burn-out. Met het daaropvolgende coachtraject en herstel duurt het acht maanden voordat ze weer aan de slag kan. 

Het management wil de organisatie meer zakelijk inrichten. Juist omdat men de drijfveren van de docent onderkent, vermoedt het management dat zij in de nieuwe situatie onvoldoende tot haar recht komt, vandaar het aanbod voor de theoretische leerweg, want aan haar deskundigheid en motivatie voor het vak wordt niet getwijfeld. Het management heeft echter niet de onderliggende motivatie gecommuniceerd, waardoor de docent de situatie heel anders beleeft, los van het feit of zij daadwerkelijk wel of geen goede theoriedocente zou zijn. 

In een conflictbestendige organisatie bespreek je dit soort situaties als werknemer en werkgever direct, waardoor je transparanter en betrouwbaarder bent. Je neemt dan elkaars belangen serieus en begrijpt elkaar. Je bent beiden eerder geneigd om je constructief op te stellen en gezamenlijk te zoeken naar een win-winsituatie. In dit geval had een korte uitleg van de motivatie van de directie de kou al uit de lucht gehaald. 

Wil jij met je organisatie conflictbestendig worden? Neem nu contact op.

Terug»