Conflicten in de zorg

Een verpleegkundige in de thuiszorg werkt in deeltijd en is zelfstandig verantwoordelijk voor de planning van twee teams. Het planningsysteem is toegankelijk voor anderen, voor het geval zij niet aanwezig is. Vaak wordt tijdens haar afwezigheid de planning aangepast en omgegooid, zonder overleg met haar of zonder dat zij daarvan zelfs maar op de hoogte wordt gesteld. Ze begrijpt dat wel en gaat uit van goede intenties. De gevolgen zijn echter dat zij elke keer bij aanvang van haar dienst de planning op actualiteit moet checken en soms moet bijstellen vanwege afspraken met derden.

De verpleegkundige brengt het niet ter sprake, maar raakt wel gefrustreerd. Hierdoor raakt ze steeds meer buiten de groep. Een jaar voor haar pensioen lopen de frustraties te hoog op en op advies van de huisarts meldt ze zich ziek. Tijdens haar ziekteperiode verzorgt het team zelf de planning, maar daarvoor ontbreekt de tijd, de ervaring en de kennis van de afspraken met derden.

Nadat ik gesprekken heb gevoerd met zowel het team, als met de betreffende verpleegkundige, is duidelijk geworden dat deze situatie veel extra werk veroorzaakt in de toch al overbelaste sector. De gesprekken hebben ertoe geleid dat het team heldere werkafspraken heeft gemaakt met wie waar verantwoordelijk voor is. Hierdoor kon de verpleegkundige weer aan het werk en is de afstemming met derden op maat. 

Wil jij met je organisatie conflictbestendig worden? Neem nu contact op.  

Terug»