Partners

Management Drives
Goede leiders weten dat je drijfveren van mensen niet kunt veranderen. Het bijbehorende gedrag kan wel worden ontwikkeld. Goede leiders weten ook welk leiderschap past bij de verschillende drijfveren en motiveren hun mensen dan ook op hun dominante drijfveren! Zo komen mensen in hun kracht en worden doelstellingen of noodzakelijke veranderingen in de organisatie eerder bereikt.
Management Drives helpt personen en teams bij de verbetering van de performance. Hiernaast helpen wij bij de ontwikkeling van een gemeenschappelijke visie, de vertaling daarvan naar een heldere strategie en door de mensen ‘gedragen’ plannen

Piet Overduin
Piet Overduin (1958) is klinisch pedagoog, met ontwikkelingspsychologie als specialisatie. Ruim 20 jaar werkte hij als manager en later als directeur in de zorg, resp. in verslavingszorg, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. In 2001 stapte hij over naar het adviesvak, behaalde in 2006 zijn Master Advanced Change Methodologies (ACM) en is al jaren Certified Member (CmC) van de Orde van Organisatie Adviseurs (Ooa).

Peter Weijland
Peter Weijland (1960) is gepromoveerd in de wiskunde en ervaren consultant en entrepreneur. Na aanvankelijk een carrière als strateeg bij KPN Mobile richtte hij tot tweemaal toe een eigen bedrijf op en was in een tussenperiode gedurende vijf jaar actief als board room consultant bij Escador in Den Dolder. Van daaruit organiseerde hij vele zogeheten Business Dialogues: ontmoetingen ‘peer-to-peer’ tussen directies en raden van bestuur van bedrijven en organisaties met als doel te komen tot wezenlijke innovaties en veranderingen. Zijn kracht is het gebruik van zijn netwerk om mensen samen te brengen en vanuit hun gedrevenheid en idealen concreetheid te brengen in de mogelijkheden tot verandering en vernieuwing.

LaRed
Als specialist in social capital management helpt LaRed al meer dan 10 jaar een grote, brede klantenkring de vele duizenden sociale contacten van hun medewerkers voor zich te laten renderen. Elk persoonlijk netwerk van zakelijke en privérelaties biedt laagdrempelig toegang tot kennis, contacten, informatie en gunsten. Ieder van ons kent honderden anderen en opgeteld biedt dat gezamenlijk sociaal kapitaal van uw medewerkers een zeer groot potentieel aan waardevolle connecties voor uw organisatie.

Kind of Art
KoA (Kind of Art) geeft internationaal, in samenwerking met de consultancy sector, op maat gemaakte teamontwikkelings workshops aan bedrijven. KoA is opgericht door een groep professionele, ervaren business consultants en een kunstenaar, welke een nieuwe vorm van team-building hebben weten te ontwikkelen. De doelgerichte processen van de teamontwikkeling workshops zijn gefocused vanuit de verschillen van individuen, zoekende en strevend naar de éénheid van een team. Men maakt gedurende de teambuilding rationele en emotionele zelfreflecties op een cruciale probleemstelling om de kern van een persoonlijke visie te onderzoeken en te verdiepen.