Teamanalyse

Teamanalyse

Een teamanalyse doen we met RealDrives en Management Drives en vindt plaats in een bijeenkomst. We gaan vervolgens in gesprek over de doelstellingen van het team. We leggen deze naast de teamanalyse om vast te stellen in hoeverre de doelstellingen realistisch zijn. Passen ze bij het team? Vallen er witte vlekken in drijfveren van het team? Op basis van de witte vlekken en nog door te ontwikkelen eigenschappen en gedrag kan Vinales dan het teamontwikkelingstraject inzetten. Het kan zijn dat daarvoor eerst de boel open gegooid moet worden. Daarvoor kan Vinales een schilderworkshop met coach inzetten.

En visie is nu juist van essentieel belang bij het samenstellen van een team. Wat is het doel dat we willen bereiken, wat hebben we daarvoor nodig, welke mensen kunnen we daarvoor het beste bij elkaar zetten?

Vinales brengt het team in kaart. Daarmee wordt duidelijk wat het team goed kan en waar nog punten ter verbetering liggen, of waar expertise wordt gemist. Vinales reikt tools aan om hier concreet mee aan de slag te gaan.

RealDrives
In de benadering van RealDrives (RD) ontstaat gedrag in de spanning tussen wat je wilt (je drijfveren) en de context waarin zij verkeren. Die context is altijd subjectief, want je bent immers op je eigen perceptie aangewezen. Een bijkomend voordeel van een subjectief gemeten context is dat het oordeel over de context kan worden afgeleid uit het verschil tussen je drijfveren en context. RD meet 6 verschillende drijfveren en drukt zowel je individuele voorkeur, als omgeving en gedrag uit in deze drijfveren.

ManagementDrives
Management Drives (MD) biedt een unieke methode om naar personen, teams en organisaties te kijken. Deze methode laat je inzien dat personen en organisaties bepaalde leidende denkpatronen en gewoontes hebben. Deze denkpatronen worden door MD gemeten in de vorm van drijfveren. Drijfveren bepalen in hoge mate hoe een individu, team of organisatie functioneert. Datgene wat iemand drijft, voorspelt zijn gedrag. Het bepaalt zijn motivatie om dingen wel of niet te doen, maar ook welk gedrag ontstaat als er druk of spanning in het team ontstaat. MD verbetert de performance van organisaties door de effectiviteit van de medewerkers te vergroten.