Visie

Visie

– op samenwerken
Als je naar de top wilt, heb je een team nodig dat je daar kan brengen.

Door de vergelijking te trekken met bergbeklimmen, wordt dat heel helder. De weg naar de top is nooit makkelijk. En alleen kom je er sowieso niet. Je bent afhankelijk van de mensen met wie je de expeditie bent aangegaan.

De teamvorming is dus cruciaal

Vanzelfsprekend selecteer je niet op prijs. Immers, als je er zo Vinales1bij hangt tijdens de tocht, heb je uitsluitend behoefte aan een betrouwbare partner.
Je kiest mensen die dingen kunnen waar jij minder goed in bent. De sterke en minder sterke kanten van ieder teamlid liggen open en transparant op tafel. Zodat er een optimale strategie bepaald kan worden om het doel te bereiken.

– op organisaties
Organisaties hebben er een dagtaak aan om actueel te blijven, zowel nieuwe als bestaande.

De ontwikkelingen nauwelijks bij te benen. Het vergt van een organisatie specifieke competenties om relevante ontwikkelingen te signaleren en er verantwoord op in te spelen. Daarvoor is doorlopend besluitvorming nodig.

Heldere doelstellingen zijn essentieel. Deze dienen voortdurend in het vizier te zijn en bijgesteld te worden als de markt daar om vraagt.

Ontwikkelen en actueel blijven zijn voor een organisatie even belangrijk als de core business.

Vinales:
– is gespecialiseerd in het teamvormings- en selectieproces bij aanbestedingen
(investering hierin levert uiteindelijk 10-15% meer winst op) Lees meer
– heeft rijke ervaring in start-ups en projecten
(voor een vlot en soepel proces, met inachtneming van alle belanghebbenden) Lees meer
– heeft de drive om organisaties (weer) doelgericht op de goede weg te krijgen
(fris en open, met oog voor de mensen die het daadwerkelijk doen) Lees meer