Co-contracting

Co-Contracting

Aanbesteden is door de nieuwe contractvormen een complex vraagstuk geworden.

De prijs is niet meer doorslaggevend bij het zoeken naar de juiste partij. Belangrijker is dat je een partner in de hand neemt die aan de verwachtingen voldoet, waarmee het goed samenwerken is en die de verantwoordelijkheid voor het einddoel met je deelt.

Maar hoe vind je een dergelijke partij? Kun je van tevoren weten of de samenwerking zal slagen? Kun je dit echt vaststellen?

Ja, dat kan. Vinales heeft hiervoor een methodiek ontwikkeld.

Door individuele drijfveren en werkstijlen wederzijds inzichtelijk te maken, worden teams geanalyseerd. Daarmee wordt duidelijk in hoeverre beide teams (opdrachtgever en opdrachtnemer) bij elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Dit is uiteraard niet alleen handig bij het selecteren van een partij; de gehele samenwerking in alle fases van het project kan door middel van deze methode optimaal gestalte krijgen.

Deze analyse stelt opdrachtgevers tevens in staat gedrag objectief vast te stellen en mee te kunnen laten wegen in de beoordeling in de EMVI.

Co-contracting is gebaseerd op het gedachtegoed dat het matchen van de juiste soft skills én vertrouwen de basis zijn voor de beste samenwerking. Thema’s als integriteit, gedrag en gedragscodes, vertrouwen en betrouwbaarheid worden meetbaar en kunnen in het project verder ontwikkeld worden

In de OTAR is namens Vinales een uitgebreid artikel verschenen over Co-Contracting.
Klik hieronder om het artikel Hoe kunnen we elkaar vertrouwen? in pdf te lezen.

Hoe kunnen we elkaar vetrouwen?