Bestaande teams

Bestaande teams

Waarom komt een plan niet uit de verf? Waarom bereik ik mijn doel niet met dit team? Waar is de spirit gebleven? Een bestaand team functioneert vaker ondanks de samenstelling dan dankzij de samenstelling.

Dit komt bijvoorbeeld doordat het team is ontstaan door een fusie. Of doordat het team al lang bestaat en er verloop is onder de teamleden. Dit zijn teams die niet meer zijn samengesteld vanuit een bepaalde visie, maar (ongelukkigerwijs) bij elkaar terecht zijn gekomen. En visie is nu juist van essentieel belang bij het samenstellen van een team. Wat is het doel dat we willen bereiken, wat hebben we daarvoor nodig, welke mensen kunnen we daarvoor het beste bij elkaar zetten?

Vinales brengt het team in kaart. Daarmee wordt duidelijk wat het team goed kan en waar nog punten ter verbetering liggen, of waar expertise wordt gemist. Vinales reikt tools aan om hier concreet mee aan de slag te gaan.